Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności osoby doręczającej przesyłkę sporządzić zgłoszenie reklamacyjne.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki. Towar zostanie przyjęty do zwrotu pod warunkiem gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania ani nie będzie w jakikolwiek sposób uszkodzony.

W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu na wskazany wcześniej przez nas adres.

W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzymuje zwrot ceny za jaką został nabyty towar wraz z kosztami przesyłki. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient.

Adres zwrotów i reklamacji jest inny niż adres siedziby firmy dlatego wcześniej prosimy o kontakt z nami.